Kontakt

Moonlake Web Services, s.r.o.
Hybešova 256/18
602 00 Brno

IČ: 29249911
DIČ: CZ29249911
DUNS: 367009546

Pravidla používání služby eet-free.cz

Firma je zapsaná dne 3.11.2010 v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vl. 68359.

Informace o EET

Od 1. 12. 2016 musejí být připraveni na EET provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení. Segmenty maloobchodu a velkoobchodu začínají od 1.3.2017. Zbytek podniků se připojí v první polovině roku 2018.

Kompletní výčet oborů pro EET najdete na webu Finanční správy.

Časté otázky